Leie av STILhuset

Stilhuset kan leies til bursdagsfeiringer. Prisen er fastsatt til:
kr 500 for medlemmer
kr 1.000 for andre
Ved leie av Stilhuset har andre brukere av skianlegget fortsatt tilgang til inngangspartiet, toaletter og garderober.
Det må inngås leieavtale. Leien må betales på forskudd.
Dersom noen ønsker å leie Stilhuset til andre typer selskap, må man forhandle om pris. Da er det mulig å leie huset eksklusivt. Ingen andre vil ha tilgang til huset, hvis man inngår en slik leieavtale.
Ta kontakt med lederen i Stil:
Tlf. 91850556 Terje Persen