Leie av STILhuset

Stilhuset kan leies til bursdagsfeiringer, og til andre som ønsker å bruke det.
Prisen er fastsatt til:
kr 500 for medlemmer
kr 1.000 for andre
Leietaker må vaske etter bruk.
Ved leie av Stilhuset har andre brukere av skianlegget fortsatt tilgang til inngangspartiet, toaletter og garderober.
Det må inngås leieavtale. Leien må betales på forskudd.
Dersom noen ønsker å leie Stilhuset til andre typer selskap, må man forhandle om pris. Da er det mulig å leie huset eksklusivt. Ingen andre vil ha tilgang til huset, hvis man inngår en slik leieavtale.
For utleie kontakt styret på mail eller via melding vi klubbens IL STIL sin facebookside.mail til: ilstil.styret@gmail.com
Ved spørsmål ring Knut Johnny 97598021
 • Utleie vinter/vår 2024
  • Privat 17.februar.
  • Lakselv Barneskole tirsdag 19.mars
  • Lakselv Barneskole onsdag 20.mars
  • Årsmøte IL STIL  torsdag 21.mars
  • «Gammemøte» Privat fredag 22.mars
  • Lakselv Ungdomsskole tirsdag 9.april
  • Billefjord Sjøsamiske Oppvekstsenter 10.april
  • Lakselv Videregående skole onsdag 17.april