Kontakt oss

Bli medlem i Idrettslaget Stil.

Medlemskontingent:
Kr 100 pr. person, uansett alder.
Ved innmelding, vennligst send e-post med navn, postadresse, fødselsdato, mobilnummer, e-postadresse.
Sendes til terje@lasseror.no
Du betaler kr 100 pr. person til:
Vipps #65197.
Bankkonto: 4910.15.48138, Idrettslaget Stil, Postboks 119, 9711 Lakselv.
Skriv navn på dem det betales for.
De som er brukere av «Min idrett», søker om medlemskap via Min idrett. 
Vår adresse er:
Idrettslaget STIL

Postboks 119
9711 Lakselv

Epost: terje@lasseror.no

Lik oss gjerne på Facebook: IL STIL

Alle treningsgrupper har egne facebookgrupper:

IL STIL 12-14 år

IL STIL – OPP TIL 11 år

Bankkonto: Sparebank1 Nord-Norge 49101548138

Vipps: 65197

Organisasjonsnummer 994 101 501